Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Middelfart Kommunes Folder om Tidlig SFO klik her

I Østre SFO samarbejder vi tæt med daginstitutionerne omkring overgangen til vores Tidlig SFO - kaldet Boblerne for at skabe den røde tråd omkring det enkelte barn. Vi har overleveringsmøder forud for starten hos os, og vi har forældremøde forud for starten hos os.

Vores børnehaveklasseledere arbejder med sproglig opmærksomhed med Boblerne forud for skolestarten i august. Således sikrer vi en god sammenhæng både relationelt til de voksne, men også fagligt.

Vi har en struktur i indskolingen, hvor årgangen tilknyttes en årgangpædagog, der starter med at være sammen med Boblerne, når de starter. Årgangspædagogen følger så videre med op gennem indskolingen og også i overgangen til 4. årgang/mellemtrinnet. 

Når skoledagen slutter, møder der en SFO-voksen ind i klassen og krydser ind til SFO. Her kan der også være et kort overlap med den afgivende lærer, hvis der skulle være opmærksomhedspunkter at bringe videre med i SFO fra dagen eller omkring enkelte børn. Ved denne indkrydsning til SFO orienteres børnene om aktivitetsmulighederne i SFO den pågældende dag, og derved bygges bro mellem skole og SFO, så dagen får en naturlig sammenhæng.

Vi arbejder også for at skabe en sammenhæng mellem byens kulturinstitutioner og kulturaktiviteter og vores SFO, så børnene også på den vis oplever sammenhæng omkring deres liv, - f.eks. ved den årlige kulturuge og Festlig Fredag.