Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

I Østre SFO vægter vi et tæt forældresamarbejde meget højt, hvor vi sammen får skabt tætte og givtige relationer omkring det enkelte barn. Det er vigtigt for os, at vi har en åben og konstruktiv kommunikation mellem hjem og SFO, så vi i fællesskab opbygger og udvikler en tryg ramme omkring hverdagen med barnet som omdrejningspunkt.

Med vores struktur hvor vi har tilknyttet en årgangspædagog de enkelte årgange i indskolingen, sikrer vi en rød tråd i kommunikationen med forældre og internt i huset, da årgangspædagogen er bindeledet omkring børnene på årgangen. Årgangspædagogerne deltager også i skole-hjem-samtalerne og er også med til diverse møder omkring det enkelte barn. Tilsvarende er Øens faste voksne også med til skole-hjem-samtaler og diverse møder omkring det enkelte barn.

Vi sikrer en fælles kommunikation skriftligt til den samlede SFO-forældregruppe, hvor vi løbende hen over året udsender vi SFO-update med nyt omkring hverdagen, aktiviteter og praksis ift SFO. Vi finder det vigtigt at skabe indsigt i børnenes hele dag, hvor aktiviteterne i SFO synliggøres. Samtidig skrives der hver dag på tavlen ved SFO-indgangen omkring dagens aktiviteter, så både børn og forældre både kan se hvad dagen byder på om morgenen og samtale om om eftermiddagen i forhold til, havd de har lavet.