Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Faktuelle oplysninger

Antal elever

 
Opgørelse over antallet af elever på skolen:
  • Samlet elevtal pr. 01-08-2016:  526 elever
Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Karaktergennemsnit

Gennemsnit af skolens 9. klassers standpunktskarakterer og eksamenskarakterer kan findes i Undervisningsministeriets database.
 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 

Antal elever pr. pc

Antallet af computere i forhold til elevtallet: 1 computer pr. 4 elever.