Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Bygninger

Skolens bygninger og faciliteter

Skolens bygninger er opført i 1952 og i 1975.
SFO-bygningen er fra april 2000.
Nyrenoverede indskolingslokaler taget i brug 2009.
Administration, personalestue, skolekøkken og pædagogisk læringscenter er renoveret fra sommeren 12 til februar 13.
 

Skolevejens trafiksikkerhed

Tilkørselsforholdene/oversigtsforholdene er så dårlige, at kun den nødvendigste trafik bør passere. Hvis du bringer/afhenter børn ved hjælp af bil, bedes du køre til "buslommen" ved skolens indgang på Brovejen.

Der er stopforbud på Viaduktvej. Det er derfor ikke muligt i bil at aflevere/hente børn på denne strækning. Skolen henleder opmærksomheden på, at der er parkeringsforbud i indkørslen fra Viaduktvej.

 Desuden må vi henstille til, at billister til og fra skolen (især i tidsrummet 7.30 – 7.57 og 12.45 -  13.00):

  • kun bruger de afmærkede zoner til en kort afleveringsprocedure (altså ingen parkering)
  • at man IKKE stiller bilen et tilfældigt sted i indkørslen og forlader bilen for at gå med ind på skolen
  • ved parkering kun bruger de til formålet lavet zoner
  • kører med den absolut lavest mulige hastighed på skolens område
  • er ekstremt agtpågivende over for gående og cyklister
  • så tidligt i skoleforløbet at øve og hermed at få barnet til selv at transportere sig til og fra skole

Læg ruten således, at barnet først og fremmest benytter overgangen, der har skolepatruljeopsyn.
Benyt, hvis det er muligt, skolestien fra Jyllandsvej-kvarteret langs med banen.

Skolepatruljen hjælper eleverne over Viaduktvej kl. 7.45 - 8.00