Meddelelse om standpunkt


 
 
Efter skolelovens § 13 skal elever og forældre regelmæssigt underrettes om skolens syn på elevernes udbytte af undervisningen.

På Østre Skole sker denne underretning således:

    * I alle klasser vil skolen ud over Elevplanen også ved en samtale med forældrene orientere om elevens standpunkt,
       og om hvordan eleven i øvrigt trives.
    * I 1. - 7. klasse vil forældre, der er forhindrede i at deltage i forældresamtalen skriftligt få meddelelse om, hvordan det går.
    * På 8. - 9. klassetrin skal eleverne desuden have karakterer i alle fag. Statusmeddelelsen udleveres i december og juni måned.

Østre Skole - Skoleportalen